Missie en visie

 

OBS Baalder, leren met plezier!

Missie
Dit is onze school: OBS Baalder. Wij willen, dat de kinderen en hun ouders zich hier goed voelen. Kinderen op onze school leren met veel plezier, ontdekken wat ze interessant vinden, wat hun talenten zijn en waar ze in geloven. Ieder kind wordt, gesteund door ouders en leerkrachten, in staat gesteld op basis van vertrouwen, veiligheid en respect met plezier te bouwen aan de toekomst. Zo willen we onze leerlingen voorbereiden op een plek in de hedendaagse samenleving.

Onze school is een openbare school. Openbaar onderwijs staat midden in onze samenleving en gaat uit van de waarden en normen van die samenleving. Je mag bij ons jezelf zijn, zeggen wat je vindt en wat je gelooft. Dat mag elk kind en elke leerkracht, want zo leren we van elkaar.

Mensen lijken vaak op elkaar, maar er zijn ook verschillen. Daarom leren we om samen te werken en om respect voor elkaar te hebben. Zo krijgt ieder kind bij ons de kans om zich te ontwikkelen, om kansen te grijpen en om een gelukkig kind te zijn.
Wij willen op onze school dat elk kind weet: “Ik ben welkom!”

Visie
Hoe leren we?
Ons streven is de kinderen naar vermogen optimale ontwikkelingskansen te bieden op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied en hen te stimuleren te werken aan zelfstandig functioneren, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van het kind

Hoe bieden we ondersteuning?
Om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen, vinden wij een goede speel- en werksfeer heel belangrijk. Er is aandacht voor ieder kind in de groep.we geven les aan de hand van het Activerende Directe Instructiemodel (ADIM).

Hoe gaan we met elkaar om?
Door het naleven van duidelijke, positief opgestelde regels is er rust, regelmaat en orde in onze school, zodat we kunnen werken in een veilige en plezierige sfeer.
De inbreng en betrokkenheid van de ouders is voor onze school heel belangrijk. Laagdrempeligheid zorgt voor een open en vertrouwde sfeer waar op basis van gelijkwaardigheid gecommuniceerd wordt.