Over de school

 

Geschiedenis van de school

Uit archieven blijkt dat er in 1823 al sprake was van een openbare school in het buurtschap Baalder. Door groei van de gemeente Hardenberg werd in 1975 gestart met de bouw van de woonwijk Baalder. Tegelijkertijd werd ook begonnen met de bouw van de openbare school. In 1977 werd de school in gebruik genomen.


Gebouw en omgeving
Het gebouw heeft 8 lokalen, waarvan momenteel 3 leslokalen en een speellokaal gebruikt worden. Twee lokalen zijn in gebruik voor de zogenaamde ‘Breinsteingroep’ (meer- en hoogbegaafde leerlingen). De overige 3 lokalen worden gebruikt door stichting ‘Welluswijs’ die kinderopvang biedt van 0-13 jaar. Hier valt ook peuterspeelzaal Pippeloentje onder.

In onze school is een grote gemeenschapsruimte voor vieringen en voorstellingen. Elke groep treedt eens per jaar op voor ouders en leerlingen (het herfst-, winter- en zomertheater). Naast de school ligt sportzaal De Kamp waar het bewegingsonderwijs plaatsvindt vanaf groep 3. Groep 1-2 maakt voor bewegingsonderwijs gebruik van het speellokaal en het speelplein buiten.

Rondom de school is veel groen. Er is veel speelruimte met mooie speelattributen.

Het ligt in de bedoeling, dat over twee jaar op het terrein van onze school een compleet nieuw gebouw geopend gaat worden, waarin in eerste instantie Obs Baalder en de ARS hun intrek zullen nemen. Zodra er meer over deze plannen bekend wordt, zullen we u op de site uitvoerig verslag doen! Momenteel gebeurt er veel rondom de nieuwbouw 'achter de schermen'.