SNAPPET

 

Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, woordenschat, spelling, lezen en voor de diverse zaakvakken in de groepen 5 t/m 8.
Iedere leerling ontvangt een chromebook, waarop de inhoud van de applicaties per vakgebied ontsloten wordt.
Snappet werkt zowel met een omgeving voor de leerling als voor de leerkracht (het zogenaamde ‘dashboard’), zodat de leerkracht op het scherm ziet hoe de leerlingen het werk maken. Wanneer de leerkracht ziet dat een leerling veel opgaves fout heeft, kan dat accuut met de leerling worden besproken. Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of een kruis of hun antwoord goed is.