Ouderhulp

 

De school doet regelmatig een beroep op ouders om bij schoolse activiteiten te assisteren. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als begeleiden en rijden bij excursies, helpen bij sportevenementen en andere activiteiten. Bij alle activiteiten, die ouders voor de school verrichten, behoudt de school de eindverantwoordelijkheid. Via het weekjournaal wordt meestal een oproep voor ouderhulp gedaan.

Voor het maandelijks ophalen/verzamelen van het oud papier wordt ook een beroep op alle ouders gedaan. Mede door de opbrengst hiervan, hoeft er geen ouderbijdrage betaald te worden. Jaarlijks wordt bekeken of de schoolreis en het schoolkamp ook hiervan betaald kunnen worden. Door de hulp van vele ouders is dat al een aantal jaren gelukt.
Dus… vele handen maken licht werk! En het scheelt in de portemonnee!