Ouderraad en Medezeggenschapsraad


Ouders en de school

Positie en rol van de ouders in de school
Op onze school zien we ouders als gelijkwaardige gesprekspartners. Dit houdt onder andere in dat wij als school de deskundigheid van de ouders respecteren als het gaat om het kennen van het eigen kind en dat ouders de deskundigheid van de school respecteren.
Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de schoolresultaten van het kind.

Medezeggenschapsraad
De MR houdt zich bezig met het beleid, het bestuur en de organisatie van de school. De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders die samen de oudergeleding vormen en 3 leerkrachten die samen de personeelsgeleding vormen. De directeur fungeert als adviseur.
Eens in de drie jaar treedt de MR reglementair af. Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. Nieuwe kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden.
De ouders kiezen de oudergeleding, het personeel kiest de personeelsgeleding.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar (behalve als er vertrouwelijke informatie wordt behandeld) en worden aangekondigd in het maandjournaal.
De leden van de MR kunt u vinden bij hoofdstuk 5.3.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De GMR houdt zich bezig met het beleid, het bestuur en de organisatie van onderwijsstichting Arcade.

Ouderraad
De ouderraad heeft een aantal keer per jaar overleg met een afvaardiging van het team. Besproken wordt op welke wijze leuke activiteiten voor de leerlingen (en ouders!) georganiseerd gaan worden. U kunt hier denken aan de jaarlijkse barbecue (kinderen, ouders en team) tot het binnenhalen van Sinterklaas. De ouderraad vraagt geen financiële bijdrage aan ouders van de leerlingen voor de kosten van activiteiten die door de ouderraad en team worden georganiseerd.
Activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, excursies, deelname aan sporttoernooien, culturele activiteiten etc. maar ook schoolreis en schoolkamp worden bekostigd uit de opbrengst van het oud papier. Van haar financieel beleid legt de OR jaarlijks verantwoording af tijdens de zakelijke ouderavond.

Leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad
Naam Functie
OR  
Lobke Heerspink voorzitter OR
Marco de Jonge penningmeester OR
René Bosscher lid OR
Karen Hankamp lid OR
Nooike Kloekhorst lid OR
Kim Winters lid OR
   
MR  
Joyce de Jonge-van der Weide voorzitter MR oudergeleding
Tom Klooster lid MR oudergeleding
Ilona Bennink lid MR secretaris personeelsgeleding
Angelique Poolman lid MR personeelsgeleding